Delatnosti


umbra software se tokom svog postojanja, profilisala u firmu koja se primarno bavi kontrolom i automatizacijom industrijskih procesa. To je naše glavno opredeljenje.

Naše delatnosti su:
- Kontrola i automatizacija različitih tehničkih i tehnoloških industrijskih sistema i procesa
- Projektovanje i izrada SCADA sistema - Infrastrukturna rešenja
- Automatizacija u industriji
- Ponuda rešenja po sistemu “ključ u ruke”:
- Specifikacija i isporuku opreme
- Instaliranje opreme i montaža
- Izrada aplikativnog softvera
- Puštanje u rad
- Obuka

umbra software Vam takođe nudi kompletnu paletu niskonaponskih proizvoda. Ponuda pokriva sve potrebne komponente za automatizaciju i integraciju tehničkih i tehnoloških sistema.