Decentralizovani moduli PDP

Sa PDP decentralizovanim modulima, 'Pilz' Vam pruža rešenja za decentralizovane aplikacije. Interfejs moduli su integrisani u male instalacione kutije, koje se nalaze blizu senzora sa kojima su povezani. Ovo garntuje kratke putanje signala od senzora i sigurnu vezu ka kontrolnom ormanu.


Pročitajte više