Tasteri uključenja PITenable

Taster uključenja PITenable je ručno upravljani kontrolni uređaj. Koristi se za rad unutar zone opasnosti mašine, kada efekat zaštite mora da bude suspendovan (npr. tokom instalacije ili održavanja).
Prekidač funkcioniše kroz tri faze. U fazi 1, prekidač ne radi. Mašina radi sa aktiviranim sigurnosnim funkcijama. U fazi 2 je aktivirana funkcija uključenja; prekidač je u srednjem položaju. Mašina radi, dok je zaštitni efekat pokretne zaštite suspendovan. Faza 3 je zaštitna funkcija, koja isključuje mašinu, ukoliko je prekidač iznenada oslobođen ili potpuno otpušten. Ova funkcija štiti operatera, ako pogrešno reaguje u kritičnoj situaciji.

Pročitajte više