Tasteri za prinudni stop PITestop

Tasteri za prinudni stop (E-STOP tasteri) PITestop se koriste za zaustavljenje svakog postrojenja u kritičnim situacijama. U skladu sa Direktivom o sigurnosti mašina, postrojenja i mašine moraju biti opremljene sa opremom za prinudni stop, tako da se opasnost može izbeći ili smanjiti u slučaju opasnosti.
Prikladan za upotrebu u različitim postrojenjima i na različitim mašinama, PITestop ispunjava sve relevantne međunarodne standarde i propise, kao što su EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-5 i EN ISO 13850.
'Pilz' nudi širok spektar razlićitih E-STOP tastera, počevši od svetlećih tastera, preko verzija sa tasterom do onih koji ispunjavaju standard IP67. Tasteri su dostupni u verzijama za montažu na panel ili za montažu na površini. Za površinsku montažu, E-STOP tasteri se koriste zajedno sa pripadajućim kutijama za montažu.

Pročitajte više