Uređaji za kontrolu linija PLIDdys

Uređaji za kontrolu linija PLIDdys pruža sigurno uključivanje na konekcijama sa dve žice, pružajući maksimalnu sigurnost čak i na vrlo dugačkim trasama. Sa PLIDdys, nenamerno uključivanje ili startovanje postrojenja može biti isključeno u slučaju greške. To je posebno korisno u međusobno povezanim pogonima ili u postrojenjima koja su raspoređena u širokom području, kada greške ne moraju uvek da budu jasno vidljive.
Veoma kompaktan dizajn znači da se uređaj može lako nadograditi u postojeće postrojenje, a PLIDdys se može povezati sa senzorom ili prekidačem, na primer.
U kombinaciji s uređajem za procenu PNOZ e8.1p, uređaj za kontrolu linija PLIDdys je optimalno rešenje za sigurne kablove/konekcije.

Pročitajte više