Servo pojačivači PMCtendo DD i PMCprotego D

Upotrebom modernog servo pojačala iz 'Pilz'-a kao regulatora, postižete laku implementaciju kod različitih motornih pogona.
Servo pojačala možete da koristite za rad sa svim uobičajenim tipovima motora - od servo motora do asinhronih i linearnih motora. Takođe ih možete koristiti i za rad sa rotacionim direktnim pogonima, servo linearnim aktuatorima, kao i za aplikacije sa posebnim motorima.

Servo pojačala PMCtendo DD mogu da se koriste podjednako za aplikacije sa jednom ili za aplikacije sa više osa.

Moderna servo pojačala PMCprotego D se koriste kao regulatori bilo gde, gde je zahtevana sigurnost. Aplikacije mogu da budu rešene ekonomično, jer je sigurnost integrisana direktno u pogonu. Slot za sigurnosnu karticu je već integrisan, tako da su servo pojačala PMCprotego D spremna za nadogradnju sa dodatnim sigurnosnim funkcijama kao što su sigurno smanjena brzina, sigurni radni stop ili sigurno mirovanje.

Pročitajte više