Operatorski paneli PMI

Operatorski paneli PMI (Pilz Human Machine Interface) se koriste za rad i nadzor tehničkih procesa. Od jednostavnog dijagnostičkih uređaja sa displejem osetljivim na dodir (i/ili funkcionalnim tasterimaa) do upravljačkih terminala za sofisticirane aplikacije, 'Pilz' poseduje širok spektar uređaja u ponudi.
Ovo je dokazano tokom dugog niza godina u najrazličitijim aplikacijama, često u obliku celovitog rešenja s 'Pilz'-ovim sigurnosnim rešenjima za automatizaciju.
'Pilz'-ovi kompaktni operatorski paneli nude maksimalnu funkcionalnost, i mogu se integrisati u svaki proizvodni sistem i/ili sistem automatizacije.

Pročitajte više