Sigurnosni prekidač PSENmech i sigurnosni klin PSENbolt

Mehanički sigurnosni prekidači PSENmech su pogodni za sigurno praćenje pokretne zaštite. Ako je zaštita otvorena, sigurnosni PSENmech prekidači se aktiviraju i opasno kretanje mašine se zaustavlja, preko 'Pilz' uređaja. Upotrebom povećane sile odvajanja na aktuatoru, PSENmech sigurnosni prekidači sprečavaju sigurnosna vrata od nenamernog otvaranja. Oni su u skladu sa standardom EN 1088, zbog njihovih mehanički kodiranih pogona.


Pročitajte više


Sigurnosni klin PSENbolt sastoji od mehaničkog vijka, ručice i različitih sigurnosnih prekidača, koji se zasnivaju na različitim operativnim načelima. To uklanja potrebu za skupim 'in-house' inženjeringom. Uz poštovanje najviših zahteva za zaštitu od neuspeha i manipulacije, sigurnosni klin takođe dostiže visok nivo sigurnog praćenje najviše kategorije PL e EN / ISO 13849-1 / SIL CL 3, prema EN / IEC 62061, zavisno od senzora koji se koristi. Kao mehanička alternativa, sigurnosni klin PSENbolt je posebno prikladan za sigurnost vrata koja se teško podešavaju.


Pročitajte više