Sistemi sigurnosnih kapija PSENslock i PSENsgate

Sistemi sigurnosne kapije PSENsgate kombinuje nadzor sigurnosne kapije, sigurnosno zaključavanje i kontrolne elemente u samo jednom sistemu. Sa ovom kombinacijom sigurnosnog praćenje položaja i procesa zaštite, PSENslock je namenjen za univerzalnu upotrebu i omogućuje primenu u najzahtevnijim aplikacijama.Pročitajte više


Sistem sigurnosne kapije PSENsgate kombinuje osiguranje nadzora sigurnosnih kapije, sigurnosne zaključavanje i kontrolne elemente u samo jednom sistemu, sve do najviše kategorije PL e. Prednosti veće fleksibilnosti: razne vrste sistema su dostupni s opcionim upravljačkim elementima koji se mogu integrisati, kao što su tasteri, prekidači, svetleći tasteri, stop sekcije i funkcije kao što su nužni stop i nužni izlaz.

Pročitajte više