Sistemi sigurnosnih kamera SafetyEYE i PSENvip

SafetyEYE je prvi sigurnosni kamera sistem za praćenje 3D zone. Ovaj sistem kombinuje inteligentnu tehnologiju senzora sa efektivnom kontrolom. Inovativna 3D tehnologija i 'user-friendly' softver omogućuju da čak i složene aplikacije budu praćene i kontrolisane sa samo jednim sistemom.
Pročitajte više


Zaštita zasnovana na kameri i merni sistem PSENvip prate celi proces savijanja vizuelno; sistem detektuje i najmanje strano telo između odašiljača i prijemnika. Merni sistem takođe beleži relevantne kontrolne podatke iz procesa savijanja, kao što je lima i ugao savijanja, na primer.
Uz dijagnostičke poruke na LCD ekranu, garantovan je rad u potpunoj sigurnosti.
Mobilni sistem zaštite se može kombinovati sa konfigurabilnim kontrolnim sistemom PNOZmulti ili sa sistemom automatizacije PSS 4000. Sistem automatizacije PSS 4000 FAST (brza kontrolna jedinica) priključena na kontrolni sistem PSSuniversal, garantuje najkraće vreme 'shutdown'-a, što omogućava maksimalnu produktivnost.

Pročitajte više