Mašine za sečenje trafo limova - CTL


U saradnji sa firmom 'DJOMICO' iz Kragujevca, umbra software je razvila upravljački softver za novu generaciju mašina za sečenje trafo limova. Ovakve linije su neizostavni deo u óblasti proizvodnje strujnih i naponskih transformatora. Linije za sečenje trafo limova su specijalno dizajnirane za rezanje čelika debljine od 0,23 do 0,35 mm. Njihove najvažnija odlike su tačnost i velika preciznost.

Do sada je isporučeno više mašina za tržišta Indije i Italije.

Mašine se proizvode u tri različite varijante (u zavisnosti od širine ulaznog lima, izraženog u mm):
CTL400,
CTL600,
CTL1000.

Sve tri varijante mogu imati različite opcije za sečenje, odsecanje ili probijanje lima koji se obrađuje.