Reference

UMBRAmatik, d.o.o. je za proteklih 25 godina zauzeo značajno mesto u domenu kontrole i automatizacije industrijskih procesa. UMBRAmatik, d.o.o. se nije zadržao samo na automatizaciji u industriji, već je svoju delatnost proširio i na druge privredne grane. U tom smislu se posebna pažnja u novije vreme obraća na automatizaciju manjih proizvodnih pogona i na ponudu gotovih proizvodnih rešenja.

 

 

 • Sekundarna regulacija frekvence i snage razmene u EES Makedonije i EES Srbije – AGC, Skopje, Makedonija, Beograd, Srbija, 1992 – 1994
 • Nadzorno upravljački sistem fabrike vode ‘Mediana’, Vodovod , Niš, Srbija, 1994 – 1996
 • Automatizacija crpne stanice, Tašmajdan – Beograd, Srbija, 1996
 • SCADA sistem fabrike vode u Pančevu, Pančevo, Srbija, 1996 – 1997
 • Nadzorno upravljački SCADA sistem i regulacija ustava brane Suljana, Sullana, Peru, 1998 – 1999
 • Automatizacija koksnih mašina (izgurivač koksa, mašina za skidanje vrata, utovarni vagon, hidro voz). Zapadnosibirski metalurški kombinat ‘ZAPSIB’, Novokuznjeck, Rusija, 2000 – 2006
 • Reprogramiranje PLC-a, Fabrika tekstila ‘YUMCO’, Vranje, Srbija, 2001
 • Rekonstrukcija upravljanja dela PZ1, Kostolac, Srbija, 2002
 • Aplikativni softver za nadzor, upravljanje, pravljenje receptura i umrežavanje protočnih vaga za zrnaste materije, Agromatic, Švajcarska, 2002
 • Nadzorno upravljački sistem i automatski rad duvača gara na bloku 1 i bloku 2 na TE Kostolac B, TE ‘Kostolac B’, Drmno, Srbija, 2003
 • Automatizacija mašina za obradu kamena TIBAUT, ‘Euromermer’, Bijeljina, BiH, 2002
 • SCADA sistem u fabrici sladoleda ‘DELYUG’, ‘Nestle’, Stara Pazova, Srbija, 2003 – 2004
 • Automatizacija portalnog krana, Fabrika cementa ‘Lafarge’,  Beočin, Srbija, 2003 – 2004


 • Rekonstrukcija upravljanja šiberima i vibratorima u TE Kostolac B na bloku 2, Termoelektrana Kostolac B, Drmno, Srbija, 2003
 • Automatizacija mašina za štampu, ‘Sitotehnika’, Beograd, Srbija, 2003
 • Kontrola kretanja i zakošenja portalnog krana na površinskom kopu Kostolac, JP ‘Površinski kopovi Kostolac’, EPS, Kostolac, Srbija, 2003
 • Automatizacija portalnog krana za galvanizaciju, ‘Motoremont’, Čačak, Srbija, 2003
 • Rekonstrukcija upravljanja mašinom za etiketiranje flaša BIP Čačak, BIP pogon Čačak, Čačak, Srbija, 2003
 • Puštanje u rad mašina za sečenje repe zajedno sa francuskom firmom ‘MAGUIN’, ‘MK Commerce’, Novi Sad, šećerane Bač, Pećinci, Kovačica, Srbija, 2003
 • Idejni projekat i specifikacija opreme za automatizaciju za branu Rovni, ‘Energoprojekt – hidroinženjering’, Beograd, Srbija, 2003
 • Automatizacija ‘hidro puški’ za bušenje visoke peći u kombinatu u Nižnjem Tagilju, NTMK’, Nižnji Tagilj, Rusija, 2003 – 2004
 • Automatizacija koksnih mašina, ‘NLMK’, Lipeck, Rusija, 2004 – 2006 

 

 • Automatizacija koksnih mašina, Kombinat ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2004 – 2006
 • SCADA sistem za dopremu uglja TE ‘Kostolac B’ (2x350MW), Drmno, Srbija, 2004
 • Rekonstrukcija upravljanja pokretnih transportera za slaganje limova, ‘US STEEL’, Smederevo, Srbija, 2004
 • Automatizacija pokretnog podizača za suvo gašenje koksa, kombinat ‘ZAPSIB’, Novokuznjeck, Sibir, Rusija, 2004
 • Automatizacija koksnih mašina, kombinat ‘Mittal Steel’, Krivi Rog, Ukrajina, 2005 – 2007
 • Rekonstrukcija automatike asfaltne baze Kuzmin, ‘Energoprojekt’, Kuzmin, Srbija, 2004
 • Nadzorno upravljački sistem i automatski rad kanalizacione crpne stanice ‘Blok13’, Beograd, Srbija, 2004 – 2005
 • Automatizacija pokretnog podizača za suvo gašenje koksa, kombinat ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2004 – 2006
 • Rekonstrukcija upravljanja – lakirnica automobila, ‘Zastava’, Kragujevac, Srbija, 2004
 • Rekonstrukcija upravljanja linije za punjenje flaša i etiketiranje, BIP, Čačak, Srbija, 2003
 • Automatizacija bunkera za ekspandirane granule stiropora, Tim Izolirka Slovenija, Šid, Srbija, 2004
 • SCADA i automatizacija trafo stanice i sistema za klimatizaciju i napajanje aviona električnom energijom na terminalu, aerodrom ‘Nikola Tesla’, Beograd, Srbija, 2005
 • Pokretna laboratorija i trening simulator za upravljanje koksnim mašinama, ‘ZAPSIB’, Novokuznjeck, Sibir, Rusija, 2005
 • SCADA sistem za nadzor potrošnje električne energije u poslovnom centru ‘Ušće’, Beograd, Srbija, 2005
 • SCADA sistem za nadzor trafo stanice u fabrici duvana Phillip Morris, Phillip Morris, Niš, Srbija, 2005
 • Regulacija brzine rada mašine za proizvodnju spiro cevi, ‘Janko Lisjak’, Beograd, Srbija, 2005
 • Automatizacija punjenja kotla na alternativna goriva za kotlarnicu Kuršumlija, ‘Kirka Suri’, Beograd, Srbija, 2005
 • SCADA sistem za nadzor trafo stanice u rafineriji nafte Pančevo, Rafinerija nafte ‘Pančevo’, Pančevo, Srbija, 2005
 • Automatizacija i SCADA sistem za upravljanje bunkerima rezerve na površinskom kopu Kostolac, JP ‘Površinski kopovi Kostolac’, Kostolac, Srbija, 2006
 • Pokretna laboratorija i trening simulator za upravljanje koksnim mašinama, OAO ‘Koks’, Kemerovo, Rusija, 2006
 • Pokretna laboratorija za koksne mašine, Kombinat ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2006
 • Fabrika biodizela, rafinerija ulja i tank farma, VICTORIAOIL, Šid, Srbija, 2006-2007
 • Izrada aplikacionog softvera za distribuirani kontrolni sistem CS3000 za kuvanje šećera, FŠ ‘Crvenka’, Crvenka, Srbija, 2007
 • Rekonstrukcija upravljanja i povećanje kapaciteta paletizera za pakovanje vreća, ‘Henkel’, Inđija, Srbija, 2007
 • Automatizacija ‘hidropuški’ za bušenje visoke peći, kombinat ‘ILVA’, Taranto, Italija, 2006-2009
 • Distribuirani kontrolni sistem za upravljanje kotlarnicom na gas sa kogeneracijom, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2007
 • Elektroormani motornog razvoda kotlarnice na gas, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2007
 • Akvizicija podataka sa trafostanica u Kliničkom centru Srbije, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2007
 • Isporuka ormana podstanica za grejanje, sa pripadajućim PLC-ovima i pratećom opremom, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija, 2007
 • Rekonstrukcija upravljanja transportnog sistema tehnološke trake za liniju montaže ‘Zastava 10’, ‘Zastava automobili’, Kragujevac, Srbija, 2007
 • Automatizacija fekalne stanice ‘Šopići’, JKP ‘Vodovod Lazarevac’, Lazarevac, Srbija, 2007-2008
 • Automatika kotla na baliranu slamu, ‘PKB‘ Padinska Skela, Beograd, Srbija, 2007-2008
 • Rekonstrukcija energetike i upravljanja na postojećem bunaru B-3/3 izvorišta Nepričava, JKP ‘Vodovod Lazarevac’, Lazarevac, Srbija, 2007
 • Rekonstrukcija i modernizacija drobilane na postrojenju za pripremu uglja – PO Drmno; PZ1; PKM1; PKM2, Privredno društvo ‘Termoelektrane i kopovi Kostolac’, Kostolac, Srbija, 2008
 • Rekonstrukcija upravljanja kompresorom na hladnjači, Zemljoradnička zadruga ‘Pecka’, Pecka, Srbija, 2008
 • Rekonstrukcija upravljanja kranom, ‘USS Serbia’, Smederevo, Srbija, 2008
 • Izrada sistema za obračun električne energije i daljinsko očitavanje, MFC ‘Ušće’, Beograd, Srbija, 2008-2009
 • Upravljanje trafo stanicom, ‘Telenor’, Beograd, Srbija, 2008-2009
 • Elektro radovi na adaptaciji izmenjivačke stanice u JKP ‘Toplifikacija’, Sremska Mitrovica, Srbija, 2009-2010
 • Automatizacija pokretnog podizača za suvo gašenje koksa, ‘NLMK’, Lipeck, Rusija, 2010
 • Automatizacija ‘hidro puški’ za bušenje visoke peći u kombinatu ‘ILVA’, Taranto, Italija, 2009-2011
 • Automatizacija mašina za sečenje trafo limova, Kombinat ‘AMOD’, Vadodara, Indija, 2010-2011
 • Automatizacija pokretnog podizača za gašenje koksa, ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2011-2012
 • Saradnja na projektima u oblasti hidro-energetike, ‘ALSTOM Hydro’, Pariz, Francuska, 2012
 • Automatizacija hidro stanica na koksnim mašinama, Kombinat ‘Isdemir’, Iskenderun, Turska, 2012
 • Automatizacija mašina za sečenje trafo-limova, ‘DJOMICO’, Kragujevac, Srbija, 2012
 • Isporuka novih GU-POS8.4 pozicionera, ’EVRAZ’, Novokuznjeck, Rusija 2013
 • Automatizacija koksnih mašina u okviru 7. baterije KHP-a, ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2013
 • Pušten u rad novi power logic system – StruxureWare Power Monitoring, ‘Philip Morris’, Niš, Srbija, 2013
 • Upgrade power logic system-a, ‘Hemofarm – Stada’, Vršac, Srbija, 2013
 • Automatizacija koksnih mašina u kombinatu ‘USIMINAS’, Ipatinga, Brazil, 2014-2016
 • Glavni kabinet test sistema, ’RAPP Marine’, Gruža, Srbija, 2014
 • Pušten u rad novi power logic system – StruxureWare Power Monitoring, ‘MTEL’, Banja Luka, BiH, 2015-2016
 • Automatizacija ‘hidro puški’ za bušenje visoke peći, ’ArcelorMittal’, Eisenhüttenstadt, Nemačka, 2016 – 2017
 • Sigurnosna automatizacija presa, ‘ALPACK’, Subotica, Srbija, 2016-2017
 • Automatizacija koksnih mašina u okviru 4. baterije KHP-a, ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2017-2018

 

 • Automatizacija koksnih mašina u okviru 6. baterije KHP-a, ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2019.
 • Sigurnosna provera mašina, ‘Vorwerk’, Preljina, Srbija, 2020
 • Automatizacija koksnih mašina u okviru 11. baterije KHP-a, ‘Severstalj’, Čerepovec, Rusija, 2020
 • Automatizacija na mašinama na koksnoj bateriji, ‘ArcelorMittal’, Temirtau, Kazahstan, 2020-2021
 • Automatizacija na mašinama za punjenje tuba, ‘Orion’, Kragujevac, Srbija, 2020-2021
 • Sigurnosna provera mašina, ‘Vorwerk’, Preljina, Srbija, 2021
 • ‘CE’ sertifikacija pogona u fabrici čokolade ‘Barry Callebaut’, ‘Barry Callebaut’, Novi Sad, Srbija, 2021
 • Rekonstrukcija automatike i elektrike na liniji za lakiranje i štampu limova za proizvodnju konzervi, ‘FMP’, Beograd, Srbija, 2021-2022

Contact

Get In Touch!

Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

Address

1234 Divi Road
San Francisco, CA 93842

Phone Number

7 495 999 00 00

E-mail

info@domain.ru

[/db_pb_signup]
We promise we don't send spam