Kreirajmo rešenja zajedno!

Energetska efikasnost – Power Logic System

Troškovi energije danas predstavljaju sve značajniji deo ukupnih troškova poslovanja. S jedne strane, uzrok predstavlja porast cene električne energije (kao i energenata, zbog objektivnih razloga) a sa druge strane, tu su sve stroži standardi zaštite životne sredine koji zahtevaju korišćenje savremenih i skupljih energetskih sistema.
U smeru implementacije novih sistema, kontrole i nadzora, firma UMBRAmatik d.o.o.
je krenula još 2005. godine, kada je u saradnji sa kompanijom „Schneider Electric Srbija“, pustila u rad prvu trafostanicu sa savremenim uređajima za analizu i kontrolu potrošnje električne energije. U novoj trafostanici 10/0,4kV koja se nalazi u fabrici duvana ”Philip Morris” u Nišu, na vrhu sistema je specijalizovani nadzorni sistem iz palete „Power Logic“ proizvoda, koji vrši analizu kvaliteta energije, praćenje potrošnje po izvodima i kreiranje predefinisanih izveštaja. Nakon ovog usledilo je još nekoliko projekata sa „Power Logic“ proizvodima od kojih se posebno izdvaja projekat nove tehnicke zgrade „Telenor“-a u „Airport city“ centru na Novom Beogradu. Ovde ćemo opisati neke od mogućnosti „Power Logic“ sistema kroz konkretan primer projekta koji je izveden na objektu, gde se vrši nadzor potrošnje električne energije po svim izvodima u zgradi, analizira kvalitet elektricne energije, vrši automatsko prebacivanje sistema napajanja tipa „mreža-mreža“ i „mreža-dizel agregati“, kao i automatika dolivanja dizel goriva iz sezonskih u dnevne rezervoare.
 

Upotreba „Power Logic“ sistema na projektu „Telenor“-a, omogućava analizu kvaliteta električne energije koja se dobija iz mreže (i energije koja se dobija sa dizel agregata) praćenje trenutne potrošnje po svim izvodima, arhiviranje svih događaja i promena u sistemu, kreiranje raznih izveštaja u skladu sa zahtevima investitora, klasifikacija alarma po hijerarhiji, kontrola rada nad izvršnim sistemima, itd. U okviru „Power Logic“ sistema na ovom projektu inkorporirani su sledeći podsistemi: 10 kV postrojenje tipa „SM6“, 0.4 kV kasetni razvod tipa „Okken“, 0.4 kV instalacioni razvod tipa „Prisma plus“, komandni orman automatike i deo sistema koji nije iz „Schneider Electric“-ove familije proizvoda, ali je, takođe, u okviru sistema: to su, pre svega, „Caterpillar“-ovi dizel agregati snage 2.2 MW sa kojima upravlja komandni orman automatike, kao i sistem za dolivanje goriva iz tri sezonska rezervoara u dnevne rezervoare.
Na vrhu celog sistema nalazi se „Power Logic“ software tipa „SMS PE“ (System Management Software Professional Edition) koji je instaliran na „Dell“-ovom serveru „Poweredge 1950“, kao i SMS klijenti. Ovaj softver ima svoj web client čime je omogućen daljinski pristup celom sistemu iz raznih centara za nadzor i kontrolu. Na osnovu toga dispečeri mogu da prate stanje trafostanice, a na osnovu prosledjenih alarma, i da aktiviraju odgovarajuću servisnu službu (ukoliko se ukaže potreba za nekom intervencijom).
U okviru „Power Logic“ sistema očitavamo električna brojila tipa „PM710“, statuse i merenja na niskonaponskim prekidačima preko 630A tipa „Masterpact“ sa „Micrologic“ zaštitnim jedinicama tipa „P“, „A“ ili „H“, statuse niskonaponskih prekidača tipa „COMPACT NS“, statuse i merenja sa relejne zaštite transformatora tipa „SEPAM“, statuse (nivoe) sistema za dolivanje goriva, parametre sa dizel agregata koji se očitavaju preko „Modicon M340“ PLC-a, stanja ATS (Automation Transfer Switch) uređaja koji se nalaze u okviru kasetnog razvoda. Informacije se dobijaju preko „Modicon Quantum“ PLC-a koji radi u Hot Stand-by režimu, kao i razni drugi signali iz sistema, koji se obrađuju u „Quantum“-u koji upravlja svim operacijama vezanim za automatski rad trafostanice, kontrolu rada agregata i sistema za dolivanje goriva u agregate. Ovaj deo sistema, preko „OPC“ servera, razmenjuje informacije sa „BMS“ sistemom „TAC Vista“, čime znatno olakšava rad operateru koji sve ovo prati. Alarmi koje prikuplja „BMS“ (u zavisnosti od tipa) prosledjuju se na „SMS“, i obratno.
U delu 10 kV postrojenja nalaze se 3 „Sepam“ relejne zaštite transformatora, koji deluju na visokonaponske prekidače i vrše sva merenja električnih veličina potrebna za praćenje rada transformatora. Svi ovi uređaji povezani su preko „modbus“ mreže sa „Ethernet gateway“ uređajem koji podiže mrežu na viši nivo – „Modbus Ethernet TCP/IP“, sa kojeg „SMS“ i uzima podatke.
U delu 0.4 kV kasetnog razvoda očitava se 28 električnih brojila, 36 „Masterpact“ prekidača i 15 „NS Compact“ prekidača. Zbog razgranatosti mreže, koristi se 7 „Ethernet gateway“ uređaja. Dalje se svi ovi uređaji povezuju preko ethernet mreže na redundantne „Cisco“ svičeve koji se nalaze u ormanu automatike.  U delu 0.4 kV instalacionog razvoda nalazi se 9 „Masterpact“ prekidača, 4 električna brojila i 4 „Ethernet gateway“ uređaja.

Pored modbus mreže, preko koje očitavamo sve potrebne informacije, među kojima je i informacija o stanju prekidača i infomacija o tome da li je delovala zaštita, ove dve informacije očitavamo i preko digitalnih ulaza u „Quantum“ PLC-u. Na taj način, imamo ostvarenu redundantnost na nivou ova dva signala, koji su i najvažniji za ispravno funkcionisanje sistema i uvida u stanje sistema. U slučaju otkaza „modbus“ mreže ove bitne informacije i dalje postoje na nadzornom sistemu. Takođe, i u situacijama kada prekidači nisu pod naponom, postoje infomacije sa njih, jer se njihov komandni napon i napajanje njihovih mikroprocesorskih jedinica formira u komandnom ormanu automatike koji ima napajanje preko UPS-a. Na ovaj način se daje mogućnost daljinskog upravljanja prekidačima i kada njihova energetika nije pod naponom. Pored upravljanja prekidačima preko digitanih signala, koje vrši PLC, postoji i mogućnost upravljanja preko komunikacije direktno sa „SMS“-a, što se može koristiti u slučaju otkaza PLC-a, ali je verovatnoća otkaza PLC-a svedena na minimum zbog redundantnosti konfiguracije. Takođe, i „SMS“ sistem ima svoj back-up. U slučaju servisnog rezima rada, kao i otkaza računara ili bilo kakvog problema sa radom samog sistema, sve infomacije možemo videti i na touch panelu koji se nalazi na vratima komandnog ormana automatike. Na njemu postoji prikaz svih parametara iz sistema, koji se i inače, mogu očitavati na SMS-u. Ceo sistem rada „ATS“-a je centralizovan zbog mogućnosti napajanja prioritetnih potrošača sa različitih dovoda. Zbog logike rada između nezavisnih „ATS“-ova uveden je centralni „Quantum“ PLC koji upravlja svakim „ATS“ uređajem zasebno, i upravlja celinom u zavisnosti od toga kako su definisane linije napajanja potrošača koji su definisani po rangu prioriteta. U izvedenoj fazi postoje dva „ATS“-a koji vrše prebacivanje mrežni prekidač-agregatski prekidač i četiri „ATS“-a koji vrše prebacivanje mrežni prekidač (dovod A strana)- mrežni prekidač(dovod B strana). U drugoj fazi će biti implementirana još dva dizel agregata, pa će tada postojati četiri ATS-a na gornjem nivou (gde je sistem prebacivanja mrežni prekidač-agregatski prekidač).

UMBRAmatik d.o.o. Vаm mоžе ponuditi tеhničkо rеšеnjе, prојеkаt, izbоr оprеmе, аplikаtivni sоftvеr, puštаnjе u rаd, оbuku i оdržаvаnjе.

Pročitajte više o POWER LOGIC SYSTEM-u

Contact

Get In Touch!

Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim.

Address

1234 Divi Road
San Francisco, CA 93842

Phone Number

7 495 999 00 00

E-mail

info@domain.ru

We promise we don't send spam